Digital Marketing

– Các hoạt động marketing trên nền tảng số, bao gồm các dịch vụ:

+ Dịch vụ quảng cáo đa kênh: lên chiến dịch, chạy quảng cáo trên facebook, youtube, google, instagram, shopee

+ Các dịch vụ chat bot, tăng tương tác: tăng like, tăng follow, tăng comment, tăng view cho các mạng xã hội facebook, tik tok, instagram, .. 

+ Xây dựng và quản trị content marketing fanpage, website

+ Dịch vụ Seo: Seo onpage, seo offpage, viết bài chuẩn Seo

icon
icon
icon